Make your own free website on Tripod.com

TT Cu*u. Ch/Si~ VNCH Germany

THHD VNCH

Home
Our Purpose
Becoming a Member
Contact Us
Calendar of Events
Members Page
Bi`nh Lua^.n & Tho+i` Su+.
Newsletter
News
Links
TQLC VNCH
THHD VNCH
Pictures
Poems
Documents & Files
CB/XDNT VNCH
Sinh Hoat

 Verein der vietnamesischen Veteranen in der BRD

 

image001.gif

logotapthe.jpg

TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoa` Hải Ngoại

HÀO KHÍ TUỔI TRẺ

Thơ: Xuân Vinh
Nhạc: Lê Vân

Như ngọn đuốc thiêng, bừng lên trong đêm vắng
Như một niềm tin sáng ngời trong tuyệt vọng
Tuổi trẻ hôm nay theo ánh dương t́m về
cùng chung sức - xây dựng lại giang san hoa gấm Việt Nam

Không hề ngại gian nan - Vững bước đi lên, ta đoàn quân kiến quốc
Tuổi trẻ Việt Nam tung hào khí ngất trời
Theo gót cha anh, hiến thân này cho nước
Máu tiền nhân tuôn chảy đă ngàn đời

Ta tay trong tay, trí tuệ tràn đầy
Mang lại tự do đem phúc lợi toàn dân
Anh hùng tử nhưng khí hùng bất tử
Hậu duệ hôm nay quyết theo bước tiền nhân

Tuổi trẻ ḷng trung quyết giữ từng tấc đất
Chống xâm lăng đập nát mọi xiềng gông
“Mang trí nhân mà thay cường bạo
Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn”

Lời vàng năm xưa, hành trang tiến bước
Bảo vệ giang san, không gian và biển cả
Lưu sử đời sau, sáng danh hậu duệ
Chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa

Google

TT Cu*u. Ch/Si~ VNCH * Germany
Copyright 2006 @ Webmaster