Make your own free website on Tripod.com

TT Cu*u. Ch/Si~ VNCH Germany

Our Purpose
Home | Our Purpose | Becoming a Member | Contact Us | Calendar of Events | Members Page | Bi`nh Lua^.n & Tho+i` Su+. | Newsletter | News | Links | TQLC VNCH | THHD VNCH | Pictures | Poems | Documents & Files | CB/XDNT VNCH | Sinh Hoat

 

             Verein der vietnamesischen Veteranen in der BRD

co_vn.gif

image001.gif

logotapthe.jpg

TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoa`Hải Ngoại

   

TẬP THʲ CỰU CHIẾN SĨ VNCH TẠI CHLB ĐỨC                                       

 

Tôn chỉ - Mục tiêu - Lập trường

 

Tôn chỉ :

 

Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức quyết tâm :

 

-        Giữ vững lập trường Quốc Gia Dân Tộc,

 

-        Không chấp nhận ḥa hợp ḥa giải với cộng sản Việt Nam,

 

-        Lấy Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam Cộng Ḥa làm biểu tượng.

 

Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức là một thành viên của Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại qua Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu và tôn trọng tinh thần Bản Điều Lệ đa~ được Đại Hội Toàn Quân thông qua vào các ngày 26, 27 và 28.9.2003 tại Westminster, CA, Hoa kỳ.

 

Mục tiêu :

 

Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức quyết tâm thực hiện các mục tiêu sau :

 

- Duy tŕ truyền thống hào hùng QLVNCH, phát triển tinh thần đoàn kết huynh đệ chi binh.

 

- Tham gia tuyệt đối vào việc bảo tồn nền văn hóa cổ truyền và truyền thồng dân tộc tại hải ngoại.

 

- Hổ trợ các tổ chức , hội đoàn cùng chung lập trường và đường lối để cùng đồng bào trong và ngoài nước vận động Quốc Tế trong công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản tại Việt Nam.

 

-  Tranh đấu cho một nước Việt Nam thật sự Tự Do Dân Chủ, trong đó những quyền Tự Do căn bản phải được tuyệt đối tôn trọng dựa trên một nền Dân Chủ Pháp Trị.

 

Lập trường :

 

- Đặt quyền lợi quốc gia dân tộc là tối thượng.

 

- Không phục vụ cho cá nhân, đảng phái.

 

- Không chấp nhận chế độ cộng sản , chế độ độc tài đảng trị.

 

- Không xen vào nội bộ các tổ chức bạn.

 

- Tôn trọng quyền tự quyết của các hội viên.

 

TT Cu*u. Ch/Si~ VNCH * Germany
Copyright 2006 @ Webmaster